Search 
Job Opportunities /  Casting - יציקות

 

 עובדי ייצור

 

 

להכשרה תוך כדי עבודה, רצוי עם רקע טכני וניסיון בתחום המכניקהמבקר מכאני
יכולת קריאה והבנה של שרטוטים טכניים, נסיון בעבודת ביקורת
מדידות מכאניות ושימוש בכלי מדידה.
דייקן, חרוץ ומסודר, ידע ביישומי מחשב
שליטה בעברית ורמה טובה באנגלית
נכונות לעבוד שעות נוספות למפעל היציקה NDT מבקר
נסיון בבדיקות אל הרס, דייקן, חרוץ ומסודר
דייקן, חרוץ ומסודר, ידע ביישומי מחשב
שליטה עברית ורמה טובה באנגלית
נכונות לעבוד שעות נוספות


מועמדים מתאימים יפנו קו"ח בציון שם המשרה למנועי בית שמש בע"מ
פקס: 9909332 - 02 E-mail: job@bsel.co.il
מועמדים מתאימים בלבד יענו